10 d’oct. 2012

DescripcióL'ARGUMENT
Un personatge, prototip de l’home consumista, arriba casualment a un poble tranquil i apartat on hi ha un castell medieval. Per circumstàncies alienes a la seva voluntat, es veu impel·lit a entrar-hi. En la seva visita es produeixen uns fets fantàstics que el fan retrocedir en el temps i desaparèixer en una dimensió històrica que qüestiona la seva propia existència.


CONTINGUT
La història que s’explica vol reflexionar sobre alguns valors com el civisme, el respecte a la natura i al passat històric.
El personatge central és un individu arrogant, protegit per una mal entesa “modernitat” i amb uns hàbits de comportament poc cultivats. Prototipus de persona consumista  i atrapada en un present irreflexiu, el seu casual contacte amb uns elements antics el fan adonar-se, amb la seva pròpia metamorfosi, de la importància d’un passat que connecta amb el present i que té la seva projecció cap al futur, simbolitzat pel castell còsmic que l’inicia en un viatge misteriós i carregat d’història. El castell de Vallderoures va inspirar el tema de la cantata

Reportatge assaig general.